Legemiddelregning

Marius

Apex Intensivkurs ble startet av Didrik Dukefoss og Kristian Gundersen i 2015. Gjennom hele 2016 holder vi kurs i legemiddelregning over hele landet.

Vi er begge medisinstudenter ved Universitetet i Oslo, og er i tillegg deltidsforskere ved henholdsvis Rikshospitalet og Aker Sykehus.

Vi har bred erfaring når det kommer til undervisning.

Begge jobber som forelesere ved Bjørknes Høgskole og har engasjement som privatundervisere både for sykepleiestudenter og i grunnskolen

Eksamenssett 1 2017 - desember
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Fortynning
Oppgave 4 Dråper
Oppgave 5 Dose, styrke og mengde
Oppgave 6 Tid + DSM
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Prosent
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 2 2017 - oktober
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Fortynning
Oppgave 3 DSM + Tid
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Dråper
Oppgave 6 Tid
Oppgave 7 Dose, styrke og mengde
Oppgave 8 Dose, styrke og mengde
Oppgave 9 Prosent
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 3 2017 - juni
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Tid
Oppgave 6 Fortynning
Oppgave 7 Prosent
Oppgave 8 Dråper + Tid
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dråper + DSM
Eksamenssett 4 2017 - april
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Tid
Oppgave 3 DSM + Fortynning
Oppgave 4 Dose, styrke og mengde
Oppgave 5 Dråper
Oppgave 6 Dose, styrke og mengde
Oppgave 7 DSM + Tid
Oppgave 8 Prosent
Eksamenssett 5 2017 - januar
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Tid
Oppgave 3 DSM + Fortynning
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Dråper
Oppgave 6 Dose, styrke og mengde
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Dose, styrke og mengde
Oppgave 9 Prosent
Eksamenssett 6 2016 - desember
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Fortynning
Oppgave 5 Prosent
Oppgave 6 Tid
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Tid
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dråper
Eksamenssett 7 2016 - september
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dråper
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Fortynning
Oppgave 6 Tid
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Prosent
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 8 2016 - juni
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Tid
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Dråper
Oppgave 5 Fortynning
Oppgave 6 Prosent
Oppgave 7 Dråper
Oppgave 8 Tid
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 9 2016 - april
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Prosent
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Fortynning
Oppgave 6 Dråper
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Dose, styrke og mengde
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 10 2016 - januar
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Tid
Oppgave 3 Fortynning
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Dråper
Oppgave 6 Dose, styrke og mengde
Oppgave 7 Dose, styrke og mengde
Oppgave 8 Tid
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Prosent
Eksamenssett 11 2015 - desember
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Tid
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Dose, styrke og mengde
Oppgave 5 Dose, styrke og mengde
Oppgave 6 Prosent
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Dråper
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 12 2015 - september
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Dose, styrke og mengde
Oppgave 4 Fortynning
Oppgave 5 Prosent
Oppgave 6 Dråper
Oppgave 7 Dose, styrke og mengde
Oppgave 8 Tid
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 13 2015 - juni
Oppgave 1 Dose, styrke og mengde
Oppgave 2 Dose, styrke og mengde
Oppgave 3 Tid
Oppgave 4 Tid
Oppgave 5 Fortynning
Oppgave 6 Dose, styrke og mengde
Oppgave 7 Tid
Oppgave 8 Prosent
Oppgave 9 Dose, styrke og mengde
Oppgave 10 Dråper
Eksamenssett 14 HSN-spesial
Oppgave 1 Fortynning + DSM
Oppgave 2 Fortynning + prosent
Oppgave 3 Tid
Oppgave 4 DSM + Dråper
Oppgave 5 Tid
Oppgave 6 Dose, styrke og mengde
Oppgave 7 Dose, styrke og mengde
Oppgave 8 Dose, styrke og mengde
Eksamenssett 15 NTNU-spesial
Oppgave 1 DSM + Tid
Oppgave 2 DSM + Tid
Oppgave 3 Dråper + DSM
Oppgave 4 DSM + Tid